Öğr. Gör. Dr. GÜLSEL ÇİFTCİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. GÜLSEL ÇİFTCİ

T: (0282) 250 3715

M gciftci@nku.edu.tr

W gciftci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Malkara Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-2015
Tez: TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE İŞLETME PERFORMANSI AÇISINDAN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez: MARKA İMAJININ TÜKETİCİLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNE OLAN ETKİSİ (2010)
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TURİZM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2004-2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Başlangıç
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği MALKARA MYO
2012-2013
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Turizm
Turizm İşletmeciliği
Sürdürülebilir Turizm
Otel İşletmeciliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇAKIR A., ÇİFTCİ G., ÇAKIR G., Trakya Turizm Rotası Projesi: Lezzet Rotası Üzerine Bir Değerlendirme (Thrace Tourism Route Project: An Evaluation on the Taste Route), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 5, pp. 194-205, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM TR DizinIndex Copernicus InternationalASOS IndexInternational Scientific IndexingGlobal Impact Factor (GIF)Universal Imfact FactorScholar SteerAcar IndexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)CiteFactor Academic Scientefic JournalsSOBIAD – Social Sciences Citation Index Erişim Linki
2. ÇİFTCİ G., KÜÇÜKALTAN D., MENTEŞ S. A., EMPIRICAL ANALYSISOF CRISIS MANAGEMENT PRACTICES IN TOURISM ENTERPRISES IN TERMS OFORGANIZATIONAL LEARNING, Business and Management Studies: An International Journal, vol. 5, pp. 42-57, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. ÇİFTCİ G., Kriz Yönetimi Uygulamaları,: Uluslararası Bir Otelin Kriz Yönetim Planının Analizi, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 6, pp. 33-45, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
4. ÇİFTCİ G., ÇAKIR G., ÇAKIR A., Politik Krizlerin Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği, Journal of Tourism Theory and Research, vol. 2, pp. 126-138, 2016.
Özgün Makale OAJI - Open Academic Journals IndexESJI - Eurasian Scientific Journal IndexISI - International Scientific Indexing DRJI - Directory of Research Journals IndexingSIS - Scientific Indexing Services Erişim Linki
5. ÇİFTCİ G., Teröre Dayalı Krizlerin ANZAK Günü Anma Törenleri Üzerindeki Etkisi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, pp. 123-134, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
6. ÇİFTCİ G., ÇAKIR A., ÇAKIR G., Trakya Kalkınma Ajansı nın Trakya Bölgesi TR21 TurizmiÜzerindeki Rolü, Journal of Tourism Theory and Research, vol. 2, pp. 159-172, 2016.
Özgün Makale OAJI - Open Academic Journals IndexESJI - Eurasian Scientific Journal IndexISI - International Scientific Indexing DRJI - Directory of Research Journals IndexingSIS - Scientific Indexing Services Erişim Linki
7. ÇALIK A. Ö., Ç. G., ANIMAL ETHICS IN TOURISM, The International Journal of Business and Management Studies, 2013.
Özgün Makale EBSCO
8. ÇİFTÇİGÜLSEL ., Ç., Ç., cotourism As A Supportive Component To Rural Development The Case of Malkara Elmalı Village, BJSS Balkan Journal of Social Sciences, 2012.
Özgün Makale
9. ŞAHBAZ R. P., Ç. G., The Effects of Brand Image on Consumers Choice, International Journal of Business and Social Science, 2011.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇİFTCİ G., Politik Krizlerin UNESCO Dünya Miras Alanları Üzerine Etkileri(Politicial Crises’ Implications on UNESCO World Heritage Sites ), Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 7, ss. 145-161, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇİFTCİ G., TURİZM Konaklama ve Seyahat İşletmeciği - Tourism The Business of Hospitality and Travel, Bölüm: Bölüm 5: TEKNOLOJİK REKABET AVANTAJININ YAKALANMASI, Yayın Yeri: NOBEL KİTAP, Editör: Muharrem TUNA, 2016.
Ders Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KÜÇÜKALTAN D., Aydın Tükeltürk Ş., ÇİFTCİ G., Otel İşletmelerinde Kriz Yönetimi, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ÇİFTCİ G., SARIIŞIK M., Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Bölüm: 13. Bölüm: Tükenmişlik (Burnout), Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Editör: Prof. Dr. Derman Küçükaltan / Doç. Dr. Şule Aydın Tükeltürk / Yrd. Doç. Dr. Güney Çetin Gürkan, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. ÇİFTCİ G., KÜÇÜKALTAN D., TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR, Bölüm: Bölüm 8: Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Editör: Orhan Akova, İsmail Kızılırmak, Haluk Tanrıverdi, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. ÇİFTCİ G., KÜÇÜKALTAN D., Yiyecek İçecek Servisi, Bölüm: Bölüm 9: Mönü Tanımı, Önemi ve Çeşitleri, Yayın Yeri: Beta Yayıncılık, Editör: Prof.Dr. Derman Küçükaltan, 2015.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YETGİN D., YILMAZ A., ÇİFTCİ G., The Effects of Crises on Career Plans of Tour Guiding Students, The 4thBusiness Management International Conference (01.11.2017-02.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÇAKIR A., ÇİFTCİ G., ÇAKIR G., Trakya Turizm Rotası Projesi: Lezzet Rotası Üzerine Bir Değerlendirme, II. GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ (21.09.2017-23.09.2017).
Tam metin bildiri
3. ÇİFTCİ G., ÇAKIR G., ÇAKIR A., Politik krizlerin kültürel miras üzerindeki etkileri: Türkiye örneği, 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (04.11.2016-06.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ÇİFTCİ G., ÇAKIR A., ÇAKIR G., Trakya Kalkınma Ajansı’nın Trakya Bölgesi (TR21) turizmi üzerindeki rolü, 2nd International Conference on Social Sciences & Education Research (04.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
5. ÇİFTCİ G., Crisis On Air Transportation: Case Studies, The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016 (27.05.2016-29.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇİFTCİ G., YETGİN D., Teröre Dayalı Krizler Ve Sosyal Medya: Türkiye Örneği, 17. Ulusal Turizm Kongresi (20.10.2016-23.10.2016).
Tam metin bildiri
2. ÇİFTCİ G., KÜÇÜKALTAN D., YETGİN D., Savaş,Barış ve Turizm Perspektifinde Çanakkale Örneği, 16. Ulusal Turizm Kongresi (12.11.2015-15.11.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. ÇİFTCİ G., KÜÇÜKALTAN D., Sosyal Medyanın Konaklama İşletmelerinin Pazarlamasındaki Rolü Ve Örnek Uygulamaları, 13. Ulusal Turizm Kongresi (06.12.2012-09.12.2012).
Tam metin bildiri
4. ÇAKIR A., ÇAKIR G., ÇİFTCİ G., Turizm Ve Otel İşletmeciliği Ders Programlarının İkmep Kapsamında İncelenmesi: Trakya Bölgesi Örneği,, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferans/Workshop (17.10.2012-19.10.2012).
Tam metin bildiri
5. ÇİFTCİ G., ÇAKIR A., ÇAKIR G., Türkiye Ve İsviçre’deki Turizm Eğitiminin Karşılaştırılmalı Analizi,, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferans/Workshop (17.10.2012-19.10.2012).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. In Animals, Food and Tourism / Tourism Experiences and Animal Consumption (20.10.2016-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
Uluslararası Projeler
1. COSME WEST EEN-MAR , AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Uzman, 05.01.2015-Devam Ediyor.
2. Improving the Quality of Food and Beverage Vocational School Education in the Thrace Region; TTR 21 Thrace Region, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Eğitmen, 14.09.2014-31.08.2015.
3. Trakya Bölgesi´nde Ortak Kültürel Yemek Mirası, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Uzman, 16.12.2012-22.12.2013.
4. EKO KÖY OLMA YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ (ELMALI KÖYÜ), AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Eğitmen.
Ulusal Projeler
1. Duyarsam Unuturum, Görürsem Hatırlarım, Yaparsam Bilirim!, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yürütücü, 20.10.2013-12.01.2015.
2. Ekolojik Yaşam Kardeşliği Projesi, DİĞER, Eğitmen.
Ödüller
1. Namık Kemal Üniversitesi 2012-2013 Yılı Bilim Teşvik Ödülü, 2013.
2. Yarının Turizmcileri Proje Yarışması- Övgüye Değer Proje Ödülü, Ankara., 2003.
Üyelikler
TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ (TUADER) TEKİRDAĞ İL BAŞKANI, Başkan, 2015-.
Trakya Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumu ve Yenilikçilik Özel İhtisas Komisyonu, Üye, 2013-2013.
Çanakkale Rehberler Odası, Üye, 2013-.
Namık Kemal Üni. Malkara MYO, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2013.
ULUSLARARASI MARKALAR BİRLİОİ(INTA Bulletin Law & Practice—Europe Subcommittee Member), Üye, 2009-2010.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, Yer:Czech Republic, Düzenleyenler:CSVTS - Czech Association of Scientific and Technical Societies, 27.05.2016-28.05.2016.